WSCHOWSKI KLUB BRYDŻOWY                  
                                     
                                     
REGULAMIN Zapraszamy w czwartek o 17"00        
        Wschowa ul. Kopernika 7                  
                                     
    GRAND PRIX WSCHOWY 2022-2023                        
    01.09.2022 P 15.09.2022 P 29.09.2022 P                      
    06.10.2022 P 13.10.2022 P 27.10.2022 P                      
        24.11.2022 P                          
    01.12.2022 P 15.12.2022 P 29.12.2022 P              
    12.01.2023 P 26.01.2023 P                          
    09.02.2023 P 23.02.2023 P                          
    09.03.2023 P 23.03.2023 P                          
    13.04.2023 P 27.04.2023 P                          
    11.05.2023 P 25.05.2023 P                          
                                     
    Puchar Lata 2022                            
    12.06.2022       23.06.2022 P 30.06.2022 P                  
    07.07.2022 P 14.07.2022 P 21.07.2022 P 28.07.2022 P                  
        11.08.2022 P 18.08.2022 P 25.08.2022 P                  
                                     
    GRAND PRIX WSCHOWY 2021-2022            
                30.09.2021 P                  
        14.10.2021 P     28.10.2021 P                  
    04.11.2021 P                              
            20.01.2022 P                      
                24.02.2022 P                  
    03.03.2022   10.03.2022 P     24.03.2022 P                  
        13.04.2022 P     28.04.2022 P                  
        12.05.2022 P     26.05.2022 P                  
                                     
    GRAND PRIX WSCHOWY 2019-2020                        
    06.09.2019   13.09.2019   19.09.2019   26.09.2019                    
    03.10.2019   10.10.2019   17.10.2019   24.10.2019                    
    07.11.2019 P 14.11.2019 P 21.11.2019 P 28.11.2019 P                  
    05.12.2019 P 12.12.2019 P 19.12.2019 P                      
        09.01.2020 P 16.01.2020 P 23.01.2020 P 30.01.2020 P              
    06.02.2020 P 13.02.2020 P 20.02.2020 P 27.02.2020 P                  
    05.03.2020 P                              
                                     
    PUCHAR LATA 2019                            
            17.06.2019                        
        08.07.2019       22.07.2019   29.07.2019                
    05.08.2019                                
                                     
    PRZESIEKA 2019                            
    P190510   P1905111   P1905112   P190512                    
                                     
    Grand Prix 2018-2019                            
    03.01.2019 P 11.01.2019 P 18.01.2019 P 24.01.2019 P 31.01.2019 P              
    08.02.2019   15.02.2019   21.02.2019                        
    01.03.2019 P 08.03.2019 P 15.03.2019 P 22.03.2019 P 29.03.2019 P              
    05.04.2019 P 12.04.2019 P     26.04.2019 P                  
        09.05.2019   17.05.2019   24.05.2019   31.05.2019