WSCHOWSKI KLUB BRYDŻOWY              
                 
  Wschowa ul. Kopernika 7              
                 
                 
                             
                             
                             
                             
              Zapraszamy do Wschowy na turniej par w dniu 20.01.2022 roku o godz. 17"00